Именик Државне ревизорске институције

Државна ревизорска институција

тел:   +381 (0) 11 3042 200,
          +381 (0) 11 3042 201

факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: kancelarija@dri.rs

Председник Савета

Радослав Сретеновић, председник
тел: +381 (0) 11 3042 200,
+381 (0) 11 3042 201

факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: kancelarija@dri.rs

Потпредседник Савета

Бојана Митровић, потпредседник
тел: +381 (0) 11 3042 204,
факс:+381 (0) 11 3042 234

и-мејл: bojana.mitrovic@dri.rs

Члан Савета

Гордана Тишма, члан Савета
тел: +381 (0) 11 3042 221,
факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: gordana.tisma@dri.rs

Члан Савета

Наталија Ћатовић, члан Савета
тел: +381 (0) 11 3042 219,
факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: natalija.catovic@dri.rs

Члан Савета

Мирослав Митровић, члан Савета
тел: +381 (0) 11 3042 223,
факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: miroslav.mitrovic@dri.rs

Секретар Институције

Мирјана Марковић, секретар
тел: +381 (0) 11 3042 217
факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: mirjana.markovic@dri.rs

Шеф Канцеларије председника Институције

Ива Василић, шеф Канцеларије
тел:
+381 (0) 11 3042 212

факс: +381 (0) 11 3042 234
и-мејл: kancelarija@dri.rs

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије

Цветана Пршић, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 012


Сектор за ревизију буџета локалних власти

Душко Пејовић, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 015

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Радулка Урошевић, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 013

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Гордана Нахајовски, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 010

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Жарко Ризнић, овлашћени државни ревизор
тел: 011 30 60 058

Сектор за методологију ревизије и контролу квалитета

Ивица Гавриловић, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 048

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Светлана Тома Анокић, врховни државни ревизор
тел: 011 30 60 014

Служба за правне и опште послове

Оливера Хенц, начелник
тел: 011 3042 218

Служба за људске ресурсе

Милена Стојиновић, начелник
тел: 011 3042 216

Служба за финансије и рачуноводство

Татијана Сталетовић, начелник
тел: 011 3042 207

Служба за информационе технологије

Александар Бабовић, начелник
тел: 011 30 60 011