Државна ревизорска институција

Јачање етике у врховним ревизорским институцијама

06. фебруар 2014. година
Јачање етике у врховним ревизорским институцијама

Представници Државне ревизорске институције учествовали су на семинару о ''Јачању етике у оквиру врховних ревизорских институција'' одржаном у Лисабону.

Циљ семинара, који је одржан 29. и 30. јануара 2014. године, се односио на пружање подршке врховним ревизорским институцијама у спровођењу стандарда ИССАИ 30 (ИНТОСАИ Етичког кодекса). Учесници скупа дискутовали су о подизању свести о важности јачања и управљања етиком у оквиру врховних ревизорских институција. На семинару су размењене информације, искустава и добре праксе о начинима за најбоље управљање етичким питањима у врховним ревизорским институцијама.

С обзиром да се ИССАИ 30 тренутно ревидира, семинар jе представљаo прилику и за размену идеја о ревизији овог стандарда.

Државна ревизорска институција је чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију и етику.

Семинар је организовао Ревизорски суд Португала, који председава овом радном групом.