Анализа имплементације препорука и мера Државне ревизорске институције

02. јул 2012. година
Унапређење правног и институционалног оквира рада Државне ревизорске институције, реизбор чланова Савета Државне ревизорске институције, унапређење капацитета Одбора за финансије, продужење рока застарелости прекршаја у области јавних набавки, повећање ефикасности прекршајног поступка уопште и пооштравање запрећених казни увођењем кривичне одговорности, неке су од препорука које је Центар за европске политике представио у Анализи имплементације препорука и мера Државне ревизорске институције. Анализа, коју је Центар за европске политике израдио у оквиру спровођења пројекта “Утврђивање услова за унапређење рада Државне ревизорске институције у Србији”, садржи и препоруке у вези са већом доступношћу одазивних извештаја субјеката ревизије и препорука Државне ревизорске институције путем интернет портала, затим активностима на афирмацији процеса екстерне ревизије у Србији, концептом руководилачке одговорности у оквиру прописа о државној управи и државним службеницима, као и препоруке у вези са сарадњом са организацијама цивилног друштва.
Анализа имплементације препорука и мера Државне ревизорске институције, као и предлози препорука и закључака до којих се дошло током анализе, представљене су на конференцији “Ка већој финансијској одговорности власти у Србији”, која је одржана 4. јуна 2012. године у Београду. На конференцији су говорили председник Савета Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, потпредседница Савета Државне ревизорске институције Љубица Недељковић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, заштитник грађана Саша Јанковић, директорка Канцеларије за европске интеграције Милица Делевић, чланови Одбора за финансије из претходног сазива Народне скупштине Републике Србије, Јоргованка Табаковић и Радојко Обрадовић, директор Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА) који спроводи Америчка агенција за међународни развој (USAID) Лоренс Т. Ветер, као и представници организација цивилног друштва. Конференцији су присуствовали и представници субјеката ревизије, министарстава, судова. Након конференције утврђене су финалне препоруке чији је циљ унапређење финансијске одговорности власти у Србији.
Циљ пројекта је јачање Државне ревизорске институције у области имплементације њених препорука и мера, како би допринела одговорнијем и делотворнијем управљању јавним средствима у Србији.
Државна ревизорска институција је активно учествовала у спровођењу пројекта и формулисању препорука и изразила спремност да започне примену предложених мера.
Центар за европске политике спровео је пројекат „Утврђивање услова за унапређење рада Државне ревизорске институције у Србији“ уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) у склопу Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA).
Анализу имплементације препорука и мера Државне ревизорске институције, односно препоруке Центра за европске политике можете погледати овде.

Документи везани за ову вест