Делегација ДРИ на регионалном семинару о унапређењу односа парламената и врховних ревизорских институција на Западном Балкану

10. мај 2019. година
Делегација ДРИ на регионалном семинару о унапређењу односа парламената и врховних ревизорских институција на Западном Балкану

Делегација Државне ревизорске институције, коју су чинили председник и генерални државни ревизор др Душко Пејовић, секретар Институције Милена Милинковић и начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу Ива Василић Миљић, учествовали су на дводневном семинару са темом „Јачање односа парламената са врховним ревизорским институцијама (ВРИ) у циљу јачања учинка екстерне ревизије Западног Балкана“, одржаном у Тирани 9-10. маја. Регионални семинар су организовале Светска банка и СИГМА, уз подршку Фонда за јачање одговорности и фидуцијарног окружења (SAFE), који су успоставили Државни секретаријат Швајцарске за економска питања (SECO) и Европска комисија.

Ова размена знања окупила је представнике ВРИ и парламентарних одбора за финансије, односно ревизију, из региона како би се размотрила и заједнички развила јаснија регионална очекивања у погледу институционалне сарадње ових значајних актера у области екстерне ревизије. Циљ семинара био је да се подстакне колективно разумевање о томе како би требало да изгледа однос ВРИ и Парламента у контексту Западног Балкана.

Делегација Државне ревизорске институције је током дводневног догађаја представила сарадњу коју Институција и Народна скупштина Републике Србије имају када је реч о независности врховних ревизорских институција, разматрању извештаја о ревизији и праћењу реализације препорука на основу извештаја о ревизији.

Светска банка сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције Западног Балкана (NPC) као део партнерства знања усредсређеног на јачање праксе финансијског надзора на Западном Балкану. Партнерство знања је покренуто 2016. године и подржава га SAFE. Састанак је допринео колективном разумевању идеалних карактеристика односа ВРИ-Парламент и помогао у одређивању мапе пута за јачање сарадње између Мреже парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције Западног Балкана и врховних ревизорских институција.