Државна ревизорска институција издала закључке о спровођењу ревизије политичких странака

01. јун 2015. година
Државна ревизорска институција издала закључке о спровођењу ревизије политичких странака
Државна ревизорска институција, на основу Програма ревизије за 2015. годину, који је донео Савет, издала је данас закључке о спровођењу ревизије финансијских извештаја и правилности пословања за 2014. годину за политичке странке чија је ревизија планирана Програмом.

Овим је формално почео поступак ревизије политичких странака. Како политичке странке којима је уручен закључак о спровођењу ревизије имају право да у року од осам дана од пријема закључка приговором оспоре надлежност Државне ревизорске институције за спровођење ревизије, а како је тај рок у току, Институција до истека рока за приговор, односно до коначности донетих закључака о спровођењу ревизије, неће саопштавати код којих политичких странака ће се спроводити ревизија.

Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.

Видео галерија