Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

17. јануар 2014. година
Државна ревизорска институција, након објављивања извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину, а у вези са извршењем Програма ревизије за 2013. годину, као и оцене одазивних извештаја код два субјекта, поднела је прекршајним судовима 166 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 пријава за привредни преступ. Такође, Институција је надлежним тужилаштвима поднела и 35 кривичних пријава. Пријаве су поднете против више од 200 одговорних лица.

Државна ревизорска институција поднела је захтеве за покретање прекршајног поступка због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, док је пријаве за привредне преступе поднела услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и ревизији.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, противзаконите наплате и исплате, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела фалсификовања службених исправа.

Раније је Државна ревизорска институција, у поступку ревизије, из Програма ревизије за 2013. годину, поднела 29 пријава и то 24 захтева за покретање прекршајног поступка, једну пријаву за привредни преступ и четири кривичне пријаве.

Правни тимови Институције прикупљају доказе ради подношења одговарајућих пријава против одговорних лица у ревидираним субјектима – општинама Пријепоље и Инђија и Градске општине Сурчин.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајних поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама. Даље активности у вези са наведеним пријавама су у надлежности судова и тужилаштва

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овде.

Документи везани за ову вест