Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција поднела пријаве против одговорних лица у општинама Пријепоље, Инђија и Сурчин

16. април 2014. година
Након што су правни тимови Државне ревизорске институције завршили све анализе у вези са извештајима о ревизији за 2012. годину, Институција је поднела захтеве за покретање прекршајног поступка и кривичне пријаве против одговорних лица у општинама Пријепоље, Инђија и београдској општини Сурчин. Пријаве су поднете на основу извештаја о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања ових општина за 2012. годину, а које је Институција извршила у току 2013. године.

Захтеве за покретање прекршајног поступка, Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о локалној самоуправи, Закона о платама у државним органима и јавним службама, док је кривичне пријаве против одговорних лица поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години.

Кривичне пријаве у градској општини Сурчин поднете су против:

1. Војислава Јаношевића, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

2. Весне Шаловић, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12. 2012. године

3. Зорана Лукића, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 03.09.2012. године до 27.12.2012. године

4. Милана Михића, директора ЈП „ Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 04.04.2012. године и у периоду од 20.08. до 31.12.2012. године

5. Бојана Игњатића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у градској општини Сучин поднети су против:

1. Војислава Јаношевића, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

2. Весне Шаловић, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12. 2012. године

3. Бранке Давидовић, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 03.09.2012. године

4. Зорана Лукића, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 03.09.2012. године до 27.12.2012. године

5. Милана Михића, директора ЈП „Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 04.04.2012. године и у периоду од 20.08. 2012. до 31.12.2012. године

6. Александра Ђукића Спасојевића, директора ЈП „Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 04.04.2012. године до 20.08.2012. године

7. Јована Миливојевића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

8. Бојана Игњатића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12.2012. године.

Кривичне пријаве у Општини Инђија поднете су против:

1. Горана Јешића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 23.08.2012. године

2. Петра Филиповића, председника општине, одговорно лице у периоду од 24.08.2012. до 31.12.2012. године

3. Стеле Милаковић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

4. Уроша Ћурувије, директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Инђија“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године

5. Александра Ковачевића, председника Скупштине општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

6. Јадранке Узелац, директора Предшколске установе „Бошко Буха“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

7. Саше Миливојевића, директор Установе „Културни центар“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у Општини Инђија поднети су против:

1. Горана Јешића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 23.08.2012. године

2. Петра Филиповића, председника општине, одговорно лице у периоду од 24.08.2012. до 31.12.2012. године

3. Стеле Милаковић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

4. Уроша Ћурувије, директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Инђија“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у Општини Пријепоље поднети су против:

1. Драгољуба Зиндовића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 04.07.2012. године

2. Емира Хашимбеговића, председника општине, одговорно лице у периоду од 04.07.2012. до 31.12.2012. године

3. Добре Лазаревића, заменика председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

4. Ханке Хајдаревић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

5. Хуле Кајевића, директора Предшколске установе „Миша Цвијовић“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

6. Радована Цмиљановића, директора ЈП Дирекције за изградњу „Пријепоље“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године.

Спроводећи Програм ревизије за 2013. годину, а на основу 63 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину, Институција је раније против одговорних лица у субјектима ревизије укупно поднела 247 пријава и то 190 захтева за покретање прекршајног поступка, 18 пријава за привредни преступ и 39 кривичних пријава.