Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција – 176 година брине о државном новцу

24. јул 2020. година
Државна ревизорска институција  – 176 година брине о државном новцу

Државна ревизорска институција 26. јула обележава свој дан оснивања. Ове године је 176 година од када је 1844. Указом о успостављању Главне контроле започео надзор над трошењем јавних средстава у Србији. Државна ревизорска институција је прошла разне организационе облике, али, у континуитету, траје и данас. Запослени у ДРИ су свесни значаја Институције и обавеза које данас имају - да тај успех буде још већи и блиставији, без обзира на изазове који су пред њима. Данас је више него икада раније потребно имати снажну, кредибилну и професионалну организацију која ће помоћи држави да мудро управља и користи своје ресурсе.

Државна ревизорска институција представља једну од кључних карика у систему финансијске одговорности у држави. У којој мери је Државна ревизорска институција прихваћена у улози независног чувара јавних финансија, коме грађани Србије верују, најбоље сведочи податак да субјекти ревизије реализују 75 одсто препорука које им ДРИ упути. А да би „бринула о јавним средствима“, како јој и слоган гласи, ДРИ спроводи ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и сврсисходности пословања буџетских корисника.

Ново руководство Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, прати трендове у свету, па је ДРИ отпочела са значајним јачањем најсавременије врсте ревизије– ревизије сврсисходности пословања. Тиме се Државна ревизорска институција сврстава у модерне врховне ревизорске институције које превазилазе оквире класичне ревизије.

Циљ ове врсте ревизије јесте да извести да ли су средства употребљена ефикасно, ефективно и економично и у складу са планираним циљевима. Грађани Републике Србије имају право да знају како се троши њихов новац, а Државна ревизорска институција има обавезу да о начину трошења новца извештава Народну скупштину, али и целокупну јавност, што и чини, каже др Пејовић.

Државна ревизорска институција ће у наредном периоду посебну пажњу посветити питањима заштите животне средине, циљевима одрживог развоја и осталим изазовима и новонасталим ситуацијама које се јављају, а у чему ће значајно помоћи увођење новог система за аутоматизацију поступка ревизије - АМС софтвера у поступцима ревизије.

Наставићемо да указујемо на важну животну поруку – све што се не контролише, најчешће се деформише! Зато је потреба и улога оваквог контролног органа увек била и биће важна, поручује др Пејовић, председник ДРИ.