Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција je објавила Регистар препорука за 2019. годину

27. октобар 2020. година
Државна ревизорска институција je објавила Регистар препорука за 2019. годину

Државна ревизорска институција (ДРИ) објавила је данас на свом вебсајту Регистар препорука за 2019. годину. У ревизијама, спроведеним у 2019. години, ДРИ је дала 1.970 препорука. Највише препорука дали смо у ревизијама финансијских извештаја – 1.221, затим у ревизијама правилности пословања 420, у ревизијама сврсисходности пословања 229 препорука, а у комбинованим ревизијама финансијских извештаја и правилности пословања 100 препорука, рекао је председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Од укупно 1.970 препорука датих субјектима на основу ревизија спроведених 2019. године, генерални државни ревизор је нагласио да је 971 препорука „првог приоритета“ које се морају спровести у року од 90 дана, 834 „другог приоритета“ које се морају спровести у року до годину дана и 165 препорука „трећег приоритета“ за чије је спровођење потребно до три године.


Када посматрамо проценат извршења препорука по врстама ревизија, највећи проценат спровођења препорука је, за сада, у ревизијама правилности пословања (83%), а најмањи у ревизијама сврсисходности пословања (24%), што је и очекивано, с обзиром да је у ревизијама сврсисходности пословања мањи проценат препорука првог приоритета и да је објективно потребан дужи рок за отклањање системских проблема и узрока проблема обухваћених темом, истакао је др Пејовић.

Као што је и било очекивано, на данашњи дан највећи је проценат извршења препорука првог приоритета, и то 81%. Уколико бисмо посматрали проценат спроведених препорука у овом приоритету у односу на проценат оцењених препорука тај проценат би износио 88%. За 141 препоруку послеревизиони поступак је још у току кроз спровођење ревизије одазивних извештаја. До краја године очекујемо да се значајно повећа степен извршења препорука, нарочито препорука другог приоритета. Препоруке другог приоритета, у зависности од врсте ревизије, су са роком за спровођење до годину дана. До краја ове године добићемо информације о статусу ових препорука и извршити ажурирање њиховог статуса у Регистру препорука, прецизирао је генерални државни ревизор.

Објављивањем препорука свим заинтересованим странама је омогућено да прате статус сваке препоруке дате у свакој врсти ревизије, свим субјектима, што ће значити афирмацију оних субјеката који спроводе препоруке и подстрек другим субјектима да унапреде спровођење препорука које им је дала ДРИ.

Регистру препорука можете приступити избором подменија „регистар препорука“ у оквиру менија „ревизије“ или путем следећег линка:

https://www.dri.rs/ревизије/регистар-препорука/регистар-препорука.489.html

Објављивање Регистра препорука представља додатни корак ка повећању транспарентности и финансијске дисциплине институција јавног сектора, као и одговорности у трошењу јавних средстава.


Државна ревизорска институција је стратешки опредељена да, у оквиру својих надлежности, максимално допринесе унапређењу степена реализације препорука ревизије и да резултате поступка ревизије учини видљивијим и сврсисходнијим.