Државна ревизорска институција

Започете ревизије

23. фебруар 2016. година
Започете ревизије

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2016. годину, започела је ревизију код 26 субјеката ревизије. Институција ће спроводити ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2015. годину код следећих субјеката ревизије:

1. Геолошки завод Србије

2. Уставни суд

3. Републичка дирекција за робне резерве

4. Геронтолошки цeнтар Београд

5. Студентски центар „Београд“

6. Општина Велика Плана

7. Општина Димитровград

8. Општина Србобран

9. Општина Сечањ

10. Општина Бела Паланка

11. Општина Нови Бечеј

12. Општина Љубовија

13. Град Зајечар

14. Град Смедерево

15. Град Суботица

16. Град Лесковац

17. Град Шабац

18. Град Пожаревац

19. Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд

20. Дом здравља Нови Сад

21. Дом здравља Ниш

22. Апотека Панчево

23. Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

24. Фонд за социјално осигурање војних осигураника

25. Републички фонд за здравствено осигурање

26. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2015. годину, спроводи и две ревизије сврсисходности пословања:

1. „Сопствени приходи директних и индиректних корисника буџета Републике Србије према Закону о буџетском систему“ и

2. „Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору“.