Извештаји о ревизији сврсисходности представљени у Нишу

12. фебруар 2019. година
Извештаји о ревизији сврсисходности представљени у Нишу

Генерални државни ревизор и председник Државне ревизорске институције др Душко Пејовић представио је академској заједници, организацијама цивилног друштва, медијима, представницима градске управе у Граду Нишу налазе два извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Субвенције јединица локалне самоуправе јавним предузећима“ и „Противградна заштита у Републици Србији“.

Ова конференција служи да академској заједници, организацијама цивилног друштва, медијима, представницима градске управе, субјектима ревизије, и пре свега, грађанима приближимо наше налазе и закључке. Да сви који се опредељују за доделу субвенција више размишљају како ће да је доделе, него да доделе. Јер смо приликом доделе имали низ потпуно нелогичних ситуација. Неким предузећима додељиване су субвенције, а та предузећа су остварила добит која је већа од тих субвенција. То значи да им субвенција није ни била потребна, рекао је др Пејовић.

Он је додао да се на основу ревизија дају препоруке јединицама локалних самоуправа како да на ефикасан начин користе новац из градског, односно општинског буџета.

Акценат није на подношењу пријава против јединица локалних самоуправа, већ на томе да се оне на основу наших препорука усмере да рационалније троше новац и да воде рачуна о уштедама. Након анализирања ситуације, ако буде потребе, могу бити поднете и пријаве, поручио је др Пејовић.

Када је реч о закључцима Извештаја о ревизији сврсисходности „Противградна заштита у Републици Србији“, генерални државни ревизор је нагласио да Републички хидрометеоролошки завод не обезбеђује на адекватан начин заштиту пољопривредних производа.

Препоручили смо заводу на који начин може адекватније да планира средства за набавку и дистрибуцију противградних ракета, као и то како да се боље организују стрелци. Такође, препорука Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде је да побољша прописе и уреди ову област, јер поједина законска решења датирају из седамдесетих година прошлог века, закључио је др Пејовић.

Одржавање конференција је подржао пројекат „Унапређење финансијске одговорности институција Републике Србије кроз екстерну ревизију“ у оквиру Фонда за добру управу (GGF) кроз који Влада Уједињеног Краљевства пружа реформску подршку Републици Србији.