Државна ревизорска институција

Именован врховни државни ревизор

04. април 2016. година
Именован врховни државни ревизор

Савет Државне ревизорске институције именовао је Ивицу Гавриловића за врховног државног ревизора у Сектору за методологију ревизије и контролу квалитета. Полагањем заклетве пред члановима Савета, Ивица Гавриловић је преузео своју дужност. По Закону о Државној ревизорској институцији, врховног државног ревизора, на предлог председника Институције именује и разрешава Савет, на време од шест година, са могућношћу реизбора.

Новоименовани врховни државни ревизор поседује ревизорско звање овлашћени државни ревизор, а у Државној ревизорској институцији је запослен од 2010. године.