Државна ревизорска институција

Конференције за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања

12. јануар 2021. година
Конференције за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања


Трећа конференција ће бити одржана путем платформе Zoom у уторак, 26. јануара 2021. године у 12,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије.

На конференцији ће бити представљени налази из три извештаја о ревизији сврсисходности пословања:

1. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Обезбеђивање услуге у области социјалне заштите - Лични пратилац детета“,

2. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Пошумљавање у Републици Србији“ , као и

3. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање информационим системима у јавним предузећима за обједињену наплату“.

Четврта конференција ће бити одржана путем платформе Zoom у уторак, 2. фебруара 2021. године у 12,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије.

На конференцији ће бити представљени налази из три извештаја о ревизији сврсисходности пословања:

1. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Функционисање градског и приградског превоза путника“,

2. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама“ , као и

3. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Подстицаји мерама руралног развоја“.

Пета конференција ће бити одржана путем платформе Zoom у уторак, 9. фебруара 2021. године у 12,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије.

На конференцији ће бити представљени налази из три извештаја о ревизији сврсисходности пословања:

1. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање безбедносним ризицима на прелазима преко пруге“,

2. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Информациона безбедност у здравственим информационим системима“ , као и

3. Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору“.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор говориће у уводном делу конференција, док ће налазе, закључке и препоруке извештаја о ревизији сврсисходности пословања представити вође тимова задужене за спровођење ових ревизија.

Конференције можете пратити преко YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCe5T_8Szsm6oMRwBbaoGFWQ