Највише ревизорско звање за 22 ревизора

04. јул 2012. година
Највише ревизорско звање за 22 ревизора
У Државној ревизорској институцији данас су уручени први сертификати о стицању највишег ревизорског звања за обављање послова ревизије у јавном сектору Републике Србије – овлашћени државни ревизор. Сертификате о стицању овог ревизорског звања добило је 22 ревизора. Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, коме је такође уручен сертификат, изјавио је тим поводом да је ово важан корак ка даљој професионализацији рада државних ревизора и побољшању квалитета њиховог рада.

„Очекујем да уручење ових сертификата буде још већи подстицај за професионални рад ревизора, њихово даље професионално усавршавање за израду извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања субјеката ревизије", нагласио је Сретеновић и додао да ће програм сертификације бити настављен. Према његовим речима, обављање ревизије је тежак и сложен посао и захтева професионализам, стручно знање, независност и интегритет у спровођењу тог поступка.
Сретеновић се захвалио представницима UNDP-а и Влади Краљевине Норвешке који су помогли ову сертификацију кроз пројекат „Јачања механизама одговорности у области јавних финансија“.
Након усвојеног Правилника о програму и начину полагања испита за стицање звања државни ревизор и овлашћени државни ревизор децембра 2010. године, а који је ступио на снагу 7. јануара 2011. године, започета је обука и припрема за полагање четири стручна испита. Први сертификати за звање државни ревизор уручени су 27. јануара 2012. године за 40 ревизора. А данас су, од тих државних ревизора, 22 стекли сертификат за звање овлашћени државни ревизор.

Државна ревизорска институција тренутно има 129 запослених. Од тог броја на пословима ревизије запослено је 94 људи, и то три врховна државна ревизора, 12 овлашћених државних ревизора, 18 државних ревизора, а остали се налазе на пословима вишег саветника, самосталног саветника, саветника, млађег саветника и приправника.