Државна ревизорска институција

Неопходна сарадња Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке

12. фебруар 2013. година
Неопходна сарадња Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке
Чланови Савета Државне ревизорске институције, врховни државни ревизори, запослени на пословима ревизије у Институцији и представници Управе за јавне набавке одржали су заједнички састанак у Привредној комори Србије поводом ступања на снагу и примене новог Закона о јавним набавкама. Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић нагласио је да нови Закон о јавним набавкама предвиђа нова овлашћења Институције.


Закон о јавним набавкама, који ће ускоро почети да се примењује, Државној ревизорској институцији даје шира овлашћења у односу на претходни, а како то предвиђа члан - 51, 107 и 115. Једна од новина односи се на план набавки. Наиме, наручиоци су сада дужни да, осим Управи за јавне набавке, план набавки достављају и Државној ревизорској институцији, рекао је Сретеновић. Он је додао да нови Закон о јавним набавкама предвиђа знатно већу сарадњу Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке.
О видовима будуће сарадње две институције говорила је и Данијела Бокан, помоћник директора Управе за јавне набавке.
Ђорђе Белензада, саветник у Управи за јавне набавке и члан Радне групе за израду закона, говорио је о значајним новинама које ће донети примена новог Закона о јавним набавкама. Као најзначајније измене у новом у односу на стари закон, Белензада је поменуо област предмета и поступака јавних набавки.
Далиборка Срећков, руководилац Групе за стручне послове у Управи за јавне набавке представила је надлежности Управе за јавне набавке које предвиђа нови Закон о јавним набавкама.
Састанку су присуствовали и запослени на пословима буџетске инспекције Министарства финансија и привреде.

Нови Закон о јавним набавкама ступио је на снагу 6. јануара 2013. године, а почеће да се примењује 1. априла 2013. године.
Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.