Државна ревизорска институција

Објављени први извештаји из Програма ревизије за 2019. годину

31. мај 2019. година
Објављени први извештаји из Програма ревизије за 2019. годину

Државна ревизорска институција је објавила прве извештаје о ревизији финансијских извештаја из Програма ревизије за 2019. годину.

Објављени су извештаји о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине, и градова Нови Сад, Јагодина, Ужице и Панчево.

Извештаји о ревизији су уручени Народној скупштини и одговорним лицима у субјектима ревизије.

Државна ревизорска институција ће, као и претходне године, заједно са објављивањем извештаја о ревизији, припремати и извештаја који ће садржати најважније налазе и препоруке.