Објављени први извештаји из Програма ревизије за 2019. годину

31. мај 2019. година
Објављени први извештаји из Програма ревизије за 2019. годину

Државна ревизорска институција је објавила прве извештаје о ревизији финансијских извештаја из Програма ревизије за 2019. годину.

Објављени су извештаји о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине, и градова Нови Сад, Јагодина, Ужице и Панчево.

Извештаји о ревизији су уручени Народној скупштини и одговорним лицима у субјектима ревизије.

Државна ревизорска институција ће, као и претходне године, заједно са објављивањем извештаја о ревизији, припремати и извештаја који ће садржати најважније налазе и препоруке.