Одржана обука за спровођење Методологије за праћење и процену ефеката препорука

27. фебруар 2019. година
Одржана обука за спровођење Методологије за праћење и процену ефеката препорука

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) присуствовао је обуци за спровођење Методологије за праћење и процену ефеката препорука ревизија сврсисходности ДРИ одржаној у Београду од 25. до 27. фебруара 2019. године.

Први дан тренинга био је посвећен јачању вештина запослених у ДРИ који би даље преносили Методологију за праћење и процену ефеката препорука ревизија сврсисходности ДРИ. Неке од тема које су представљене током првог дана обуке односиле су се на мотивацију за преношење знања и вештина, препреке и блокаде у усвајању нових вештина, невербалну комуникација, као и на вештине самог процеса преношења знања.

Током наредна два дана обуке, обрађени су концепт методологије и практични примери за њену примену. Том приликом разматране су теме које се односе на утврђивање тема за ревизију у складу са приоритетима Владе и Народне скупштине, утврђивањесубјеката ревизије у складу са тим, дефинисање „мудрих“ препорука и резултата на различитим нивоима, дефинисање „мудрих“ индикатора, начини прикупљања података за праћење ефеката на различитим нивоима.

Обука је организована је у оквиру пројекта „Унапређење финансијске одговорности институција Републике Србије кроз екстерну ревизију“ у оквиру Фонда за добру управу (GGF) кроз који Влада Велике Британије пружа реформску подршку Републици Србији.