Државна ревизорска институција

Одржана радионица државних ревизора и запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама

19. април 2013. година
Одржана радионица државних ревизора и запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама
Представници општина и градова Јужнобанатског округа присуствовали су данас радионици у Вршцу током које су представници Државне ревизорске институције говорили о свом искуству у вези са ревизијом јединица локалне самоуправе, најчешћим примерима непоштовања закона, као и могућностима за превазилажење проблема. Предавању под називом „Досадашња искуства Државне ревизорске институције у поступку спровођења ревизије финансијских извештаја јединица локалне самоуправе“ присуствовали су начелници градске, односно општинске управе, руководиоци органа управе надлежни за финансије, директори јавних предузећа за изградњу, директори предшколских установа.

За представнике града Панчево и општина Вршац, Пландиште, Опово, Ковачица, Бела Црква и Ковин предавања су одржали члан Савета Институције Мирослав Митровић и врховни државни ревизор у Сектору за ревизију буџета локалних власти др Душко Пејовић.
Ово је прва радионица организована у циљу едукације запослених у области јавних финансија у локалним самоуправама.
Радионицу је организовала Државна ревизорска институција уз подршку пројекта “Јачање механизама одговорности у области јавних финансија” Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП).