Државна ревизорска институција

Одржане основне обуке за ревизије сврсисходности пословања

18. децембар 2019. година
Одржане основне обуке за ревизије сврсисходности пословања

За део запослених у Државној ревизорској институцији, који спроводе ревизије финансијских извештаја и ревизије правилности пословања, од 10. до 12. децембра и од 16. до 18. децембра 2019. године одржане су основне обуке за вршење ревизија сврсисходности пословања. Обуке су одржали стручњаци врховне ревизорске институције Сједињених Америчких Држава – Канцеларије за одговорну власт (ГАО), Стивен Колдвел и Џеси Форд, у оквиру подршке Пројекта за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција реализује у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), у циљу јачања капацитета Институције.

Државни ревизори су, путем групних и појединачних вежби, размотрили концепт ревизије сврсисходности пословања, стандарде и процедуре, како би допринели планирању и спровођењу ове врсте ревизије. Одабир тема за ревизију заснованих на процени ризика, дизајн и методологије ревизија сврсисходности, инструменти прикупљања података, интерна контрола, врсте доказа и елементе налаза, биле су неке од тема тренинга. Обука је дала преглед поступка ревизије сврсисходности пословања у складу са стандардима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) и праксама у спровођењу ових врста ревизија од стране ГАО.