Државна ревизорска институција

Одржани састанци службеника за везу ВРИ Мреже и ВРИ ЕУ

11. април 2019. година
Одржани састанци службеника за везу ВРИ Мреже и ВРИ ЕУ

Службеник за везу Државне ревизорске институције, Ива Василић Миљић начелник Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, присуствовала је, у својству учесника, састанку службеника за везу ВРИ Мреже држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији и Европског ревизорског суда (8. априла) и, у својству активног посматрача, састанку службеника за везу ВРИ Европске уније (9-10. априла), одржаним у Букурешту. Домаћин састанка била је ВРИ Румуније, у оквиру румунског председавања Саветом Европске уније.

Састанку су присуствовали службеници за везу ВРИ чланица Мреже – Албаније, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Србије, Турске и Црне Горе, представници Европског ревизорског суда, Заједничке радне групе за ревизијске активности, којом копредседавају ВРИ Румуније и ВРИ Шведске, као и представници ОЕЦД/СИГМА.

На састанку се разговарало о активностима Мреже за 2019. годину које се односе на рад са парламентом ради унапређења утицаја ревизија, развој индикатора учинка, ИТ подршку у ревизији и серију радионица Мреже о ревизији финансијских извештаја. На састанку су се, такође разматрале измене и допуне Плана рада Мреже за период 2019-2020. Састанком је председавала ВРИ Црне Горе и, након одржаног састанка, предала председавање Државној ревизорској институцији Републике Србије.

Састанак је одржан у оквиру редовног састанка службеника за везу држава чланица ЕУ одржаног 9-10. априла, ком службеници за везу Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата присуствују у својству активних посматрача.

Главна сврха састанка службеника за везу држава чланица ЕУ је припрема састанка Контакт комитета председника ВРИ ЕУ. Службеници за везу ВРИ ЕУ размотрили су најновије развојне промене и активности за дискусију на Контакт комитету. Осим тога, разматрали су и припрему главне теме предстојећег састанка Контакт комитета „Дигитална Европа – изазови и прилике за ВРИ ЕУ“, који ће бити одржан у Варшави 27-28. јуна. Поред тога, представљени су и резултати рада радних и пројектних група Контакт комитета и утврђен распоред активности за период 2020-2021. године.

Мрежа службеника за везу ВРИ има важну координациону улогу у обезбеђивању ефикасне и ефективне сарадње у припреми одлука и састанака Контакт комитета председника ВРИ држава чланица ЕУ.

Институција је чланица Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ и Европског ревизорског суда од августа 2010. године, а састанцима Контакт комитета ЕУ присуствује од 2012. године након одлуке да се Републици Србији додели статус државе кандидата за чланство у ЕУ.