Државна ревизорска институција

Одржан састанак Радне групе за ревизију и етику

09. април 2013. година
Одржан састанак Радне групе за ревизију и етику
Етичко понашање и интегритет су изузетно важна питања, која не би требало да се разматрају само у оквиру врховних ревизорских институција (ВРИ), већ би требало да се унапређују и оцењују у читавом јавном сектору, речено је током састанка Радне групе за ревизију и етику, који је одржан у Дубровнику. Циљеви састанка, коме су присуствовали председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић и члан Савета Наталија Ћатовић, односили су се на јачање поверења јавности у врховне ревизорске институције имплементацијом INTOSAI стандарда 30, као и на промовисање етичког понашања у јавним организацијама кроз активности врховних ревизорских институција.

Учесници састанка дискутовали су о студији случаја о етици у оквиру ВРИ, подизању свести о етичким питањима путем обуке, ревизијским праксама ВРИ које су повезане са етиком у државним органима. Такође, размењена су и искуства ВРИ о ревизији етике.
Састанку Радне групе за етику и ревизију, који је одржан у оквиру EUROSAI (Европске организације врховних ревизорских институција), осим делегације из Србије, присуствовали су представници Португала, Хрватске, Кипра, Исланда, Мађарске, Републике Македоније, Холандије, Румуније, Малте, Италија и Европског ревизорског суда.

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, током посете Хрватској, одржао је и билатерални састанак са генералним државним ревизором Хрватске Иваном Клешићем. Током сусрета размењена су искуства у области ревизије и разматране могућности за сарадњу врховних ревизорских институција Србије и Хрватске.
Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.