Државна ревизорска институција

Одржан уводни састанак поводом започињања другог регионалног Пројекта паралелне ревизије сврсисходности

29. фебруар 2016. година
Одржан уводни састанак поводом започињања другог регионалног Пројекта паралелне ревизије сврсисходности

Фото: Европски ревизорски суд

Делегација Институције коју су чинили председник и генерални државни ревизор Радослав Сретеновић, врховни државни ревизор Сектора за ревизију сврсисходности, Светлана Тома Анокић и виши саветник за ревизију у Сектору за ревизију сврсисходности Наталија Паушић, присуствовала је уводном састанку поводом започињања другог регионалног Пројекта паралелне ревизије сврсисходности, одржаном у Луксембургу 25. фебруара 2015. године.

Уводни састанак одржан је у организацији и у просторијама Европског ревизорског суда (ЕРС). Састанак је отворио Витор Калдеира, председник ЕРС, док је стручну подршку пружала ВРИ Шведске.

Овај пројекат се реализује као наставак успешно завршеног првог, пилот Пројекта паралелне ревизије сврсисходности у ком су ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ паралелно спроводиле ревизију сврсисходностина тему енергетске ефикасности. Институција је у првом пројекту учествовала као активни посматрач, док ће у другом пројекту узети активно учешће.

Уводни састанак имао је за циљ да представи концепт пројекта, предлог распореда пројектних активности, као и дискусију о предложеним темама које би се у оквиру пројекта обрађивале кроз паралелне ревизије сврсисходности. Током уводног састанка, председник Сретеновић представио је начин на који ће Институција учествовати у овом пројекту.

Пројектне активности подразумеваће одржавање низа радионица које ће пратити циклус ревизије, од одабира теме и планирања, до извештавања и саопштавања резултата спроведене ревизије.

Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.