Државна ревизорска институција

Представник Институције стажиста у Европском ревизорском суду

02. март 2016. година
Представник Институције стажиста у Европском ревизорском суду
Са лева на десно: Jonild Hoxhaj, Mehmet Ergün, Güneş Ünal, Krisi Anastas, Alkida Llakaj и Стефан Стојановић

Стефан Стојановић, млађи саветник у Државној ревизорској институцији, почео је 1. марта 2016. године програм стажирања у Европском ревизорском суду. Млади колега боравиће у Луксембургу наредних пет месеци, до 31. јула, заједно са колегама из врховних ревизорских институција Албаније и Турске. Током петомесечног стажирања Стефан Стојановић ће радити у Директорату Б – Комори за координацију, евалуацију, уверавање и развој.

Европски ревизорски суд је по седми пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, а након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује два програма стажирања годишње за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата. Стажирање траје пет месеци - од октобра до фебруара и од марта до јула. Оваква организација траје од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских институција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.