Државна ревизорска институција

Представници ДРИ о налазима ревизије јавних набавки на локалу

24. мај 2019. година
Представници ДРИ о налазима ревизије јавних набавки на локалу

Државни ревизор Жељко Крстић и виши саветник у ревизији Горан Марић представили су главне налазе Државне ревизорске институције када је реч о ревизији јавних набавки на локалном нивоу на скупу који је у Врднику под називом „Транспарентно управљање јавним финансијама и учешће грађана: локалне јавне набавке“ одржан од 22. до 24. маја.

На скупу је било речи, између осталог, о новом Закону о јавним набавкама, локалним јавним набавкама и изазовима наручилаца, локалним јавним набавкама из угла понуђача, јавним набавка у очима грађана.

Скуп је одржан у склопу пројекта „Унапређење ревизије на општинском нивоу у циљу јачања одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“, који финансира Влада Швајцарске. Пројекат чине компоненте које се односе на унапређење капацитета и развој интерне и екстерне ревизије и транспарентно управљање јавним финансијама на локалном нивоу и учешће грађана.