Представници ДРИ похађали обуку о обради и анализи података

07. фебруар 2019. година
Представници ДРИ похађали обуку о обради и анализи података

Представници Државне ревизорске институције присуствовали су обуци „Обрада и анализа података“, одржаној 6. и 7. фебруара 2019. године у Српско-корејском информатичком приступном центру (СКИП) у Београду.

Испред ДРИ обуци су присуствовали државни ревизори Драган Голубовић и Марко Стругаревић , виши саветник у ревизији Драгојле Полић и самостални саветник у ревизији Урош Марјановић.

Обука је била намењена запосленима који прикупљају, обрађују и анализирају податке за припрему различитих извештаја и спровођења анализа на основу којих је могуће утврдити и приказати вредности и трендове у кретању корупцијских појава, указати на корупцијске ризике и могућа кршења прописа, као и несврсисходност у трошењу јавних средстава.

Овом обуком додатно су унапређене аналитичке и вештине прикупљања и обраде података у реалном окружењу, као и приступање базама отворених података. Учесницима скупа предочени су изазови у прикупљању и обради података, као и бесплатно доступни аналитички алати који обраду и анализу чине ефикаснијом.

Предавања су одржали Немања Ненадић из „Транспарентности“ Србија и Александар Ивић, ИТ стручњак за е-управу, процесе и отворене податке.

Обука је организована у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ – ИПА 2013, који настоји да ојача механизме за превенцију и борбу против корупције у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције и Акционим планом за Поглавље 23.