Представници ДРИ стажисти у Европском ревизорском суду

01. март 2019. година
Представници ДРИ стажисти у Европском ревизорском суду

С лева на десно: Данило Машковић (Србија), Erieta Këlliçi (Албанија), Радован Медић (Србија), Megi Kurushi и Dorel Balliu (Албанија)

Самостални саветници у ревизијиДанило Машковић и Радован Медић, започели су 1. марта 2019. године програм стажирања у Европском ревизорском суду (ЕРС) у Луксембургу. Представници ДРИ, заједно са колегама стажистима из врховне ревизорске институције Албаније, у ЕРС боравиће до 31. јула ове године.

Током петомесечног стажирања, Данило Машковић радиће у Комори IV, а Радован Медићу Комори V.

ЕРС је по 14. пут позвао представнике ДРИ да учествују у програму стажирања након одлуке да се Србији додели статус државе кандидата за чланство.

Европски ревизорски суд организује два програма стажирања годишње за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата. Стажирање траје пет месеци (од октобра до фебруара и од марта до јула). Оваква организација траје од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских институција будућих држава чланица.