Државна ревизорска институција

Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

08. октобар 2015. година
Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

Јелена Вујанић и Војислав Поповић, саветници у Државној ревизорској институцији, почели су у октобру програм стажирања у Европском ревизорском суду. Младе колеге боравиће у Луксембургу наредних пет месеци, до 29. фебруара 2016. године. Током петомесечног стажирања Војислав Поповић ће радити у Комори 2 - Европски фонд за регионални развој, саобраћај и енергију, а Јелена Вујанић у Комори 4 – Истраживање и интерне политике.

Европски ревизорски суд је по шести пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, а након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује два програма стажирања годишње за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата. Стажирање траје пет месеци - од октобра до фебруара и од марта до јула. Оваква организација траје од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских институција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.