Државна ревизорска институција

Презентација резултата твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“

17. јул 2017. година
Презентација резултата твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“

Државнa ревизорскa институцијa састала се са члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Републике Србије и Одбора за буџет Европског парламента, и том приликом разговарала о резултатима спроведеног твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“.

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције је представио овај пројекат, који је трајао 29 месеци и спровођен је у периоду од октобра 2012. до марта 2015. године. Реализован је средствима Европске уније у сарадњи са Ревизорским судом Холандије, старијим партнером на пројекту и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије, млађим партнером на пројекту, уз учешће експерата из Ревизорског суда Словеније и Канцеларије за ревизију Шведске.

Овим пројектом биле су обухваћене четири компоненте:правни оквир, организациони развој, унапређење ревизије и ангажовање заинтересованих страна.

У оквиру компоненте под називом - Комуникација са заинтересованим странама, израђене су смернице за односе са парламентом, субјектима ревизија и са медијима. Као резултат овог пројекта, продубљен је и интензивиран однос са Одбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и Пододбором за разматрање извештаја о ревизијама Државне ревизорске институције.

Др Александра Томић, председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, представила је веома добру сарадњу Одбора за финансије и ДРИ, нарочито истичући значај основаног Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИи тематских састанака чланова Пододбора са председником ДРИ и врховним државним ревизорима, ради упознавања чланова Пододбора са конкретним извештајима о ревизији и предлагања одговарајућих решења која ће Пододбор, у форми предлога препорука и мера, упутити Одбору на разматрање и усвајање. Истакнута је и одлична сарадња ДРИ и Одбора за финансије у другим пројектима у којима су заједно учествовали.

У јуну 2015. године,Одбор и ДРИ су потписали и Меморандум о сарадњи којим су дефинисани основни правци будуће сарадње: континуирано унапређивање односа у области финансијске контроле власти, размена информација, пружање помоћи члановима Одбора у разумевању природе и важности ревизорских налаза, организовање едукација за чланове Одбора, јачање капацитета службе Одбора, одржавање периодичних састанака чланова Одбора, односно Пододбора и представника ДРИ ради разматрања одређених питања од значаја за радДРИ.

Оцењено је као веома значајно то што је делегација Европског парламента, Одбора за буџет ЕП одвојила време за разговор са представницима ДРИ и члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средства и саслушала представљенерезултате пројекта, као и искуства у сарадњи.

Овај пројекат је доказ да постоји воља врховних ревизорских институција да деле међусобна искуства, жеља да уче једне од других и тенденција да једна другој помажу и пружају подршку, као и жеља и воља делегације Европске уније да помогне у реализацији оваквих пројеката.