Државна ревизорска институција

Размена искуства норвешких и српских ревизора

06. август 2012. година
Размена искуства норвешких и српских ревизора
Ефикасна ревизија јавног сектора у Републици Србији је могућа само уколико у Државној ревизорској институцији раде добро обучени државни ревизори. Да бисмо остварили овај циљ, као један од приоритета у свом раду приступили смо спровођењу континуиране едукације државних ревизора, рекао је председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић. Отварајући уводну обуку зa 50-ак новозапослених у ревизорским службама коју организују Државна ревизорска институција и Канцеларија генералног државног ревизора Краљевине Норвешке у Центру „Сава“, Сретеновић је нагласио да је циљ Институције да њени запослени буду део савремених токова и да ревизију обављају у складу са одабраним међународно прихваћеним стандардима ревизије. Сретеновић је подсетио да је Државна ревизорска институција, уз посредовање Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, 2008. године успоставила сарадњу са Канцеларијом генералног државног ревизора Краљевине Норвешке, чија је традиција дужа од 200 година. Циљ сарадње, како је нагласио генерални државни ревизор, је успостављање и институционално јачање капацитета Државне ревизорске институције ради сталног унапређења финансијског управљања јавног сектора Србије. Током ове четири године са колегама из Норвешке разменили смо драгоцена искуства у бројним областима, као што су израда методологије у области ревизије, консултације у поступку ревизије, контрола квалитета у поступку ревизије. Затим, области сарадње биле су нам и ИТ службе, медији и односи са јавношћу, као и помоћ при изради Етичког кодекса и Стратешког плана Државне ревизорске институције за период од 2011. до 2015. године, закључио је Сретеновић.

Као део успостављене сарадње између Државне ревизорске институције и Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и привреде, тродневној обуци присуствујe 20-ак интерних ревизора буџетских корисника – министарстава, јавних предузећа и фондова.
Помоћник министра финансија и привреде, Горан Цвејић, нагласио је да је присуство интерних ревизора овој обуци веома значајно и да она представља почетак сарадње интерне и екстерне ревизије.
Систем интерне финансијске контроле је под сталним надзором Државне ревизорске институције и ова обука је права прилика за упознавање интерних и екстерних ревизора, поручио је Цвејић. Он је подсетио да је јавна интерна финансијска контрола у пуном развоју.
До сада смо доделили 120 националних сертификата за овлашћене интерне ревизоре у јавном сектору. На тај начин смо успели да интерном ревизијом покријемо између 90 и 100 одсто буџета, рекао је Цвејић.
Помоћник директора Сектора за финансијску ревизију Канцеларије генералног државног ревизора Краљевине Норвешке, Тор Дигранес, истакао је да је Државна ревизорска институција направила велики напредак у свом развоју.
Јачање капацитета Институције рађено је у домену стратешког планирања, финансијске ревизије и организационог развоја. На овим пољима, у односу на претходни период, обавили сте добар посао. Државна ревизорска институција је данас сaмоодржива, рекао је Тор.
Осим Тора Дигранеса, своје вишегодишње искуство у ревизији колегама у Србији представиће и Кнут Лиен, Елизабет Слатбротен и Мерета Нордлинг. Полазницима обуке своје ревизијско искуство представиће и члан Савета Државне ревизорске институције Зоран Тамаш, врховни државни ревизор Љубица Јанковић Андријевић, као и овлашћени државни ревизори Радулка Урошевић, Цветана Пршић и Душко Пејовић. Ова тродневна обука за ревизоре обухватиће све области поступка ревизије - од планирања, преко извођења, па до извештавања. Посебна пажња биће посвећена циљевима ревизије, анализи ризика и материјалности, ревизијским доказима, ревизијским закључцима, документацији налаза, комуникацији и извештавању, као и контроли квалитета.

Организацију уводне обуке за ревизоре подржао је Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у оквиру пројекта „Јачање механизама одговорности у области јавних финансија“, а уз посредовање Владе Норвешке.


Није изабрана ниједна галерија или изабрана галерија не постоји.