Државна ревизорска институција

Саопштење

02. април 2013. година
Државна ревизорска институција је, у складу са чланом 43. (став 1. тачка 1.) и чланом 45. Закона о Државној ревизорској институцији, предала Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину.
Ово је шести Извештај о раду који је Државна ревизорска институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини.
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2012. годинује објављен на сајту Институције.

Документи везани за ову вест

Наслов документа