Државна ревизорска институција

Саопштење

06. март 2013. година

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2013. годину, започела је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину, и то:

У Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова:

 • Завршни рачун буџета Републике Србије,
 • Министарство омладине и спорта,
 • Републичка дирекције за имовину Републике Србије,
 • Републички геодетски завод.


У Сектору за ревизију буџета локалних власти:

 • Град Лозница,
 • Општина Аранђеловац,
 • Општина Сокобања,
 • Општина Босилеград,
 • Општина Косјерић,
 • Општина Прокупље,
 • Београд - Градска општина Врачар и
 • Београд - Градска општина Сурчин.


У Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања:

 • Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,
 • Клинички центар Војводине у Новом Саду.


У Сектору за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава:

 • Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ у Новом Саду,
 • Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ у Нишу,
 • Радиодифузна установа Радио телевизија Србије у Београду,
 • Јавно предузеће Електропривреда Србије у Београду,
 • Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“ у Београду,
 • Јавно комунално предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ у Београду.


У Сектору за ревизију Народне банке Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом и других субјеката ревизије:

 • Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије у Београду.