Државна ревизорска институција

Сарадња Државне ревизорске институције и YUCOM-а

04. јул 2012. година
Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић одржао је консултативни састанак са представницима Комитета правника за људска права -YUCOM, директором Миланом Антонијевићем и чланом правног тима Николом Грујићем у просторијама Институције. На састанку је, на обострано задовољство, остварен први контакт у заједничкој борби против корупције, а том приликом су предложени и модели сарадње у наредном периоду.
Државна ревизорска институција је препозната као важан фактор и неизоставан субјект у системском сузбијању корупције, посебно у својој превентивној и саветодавној улози у оквиру специфичног контролног механизма и указивању надлежним органима на повреде финансијских прописа које у неким случајевима налазе свој епилог у кривичним поступцима.
Отвореност и спремност за сарадњу овог независног тела, чији напори доприносе унапређењу владавине права и поштовања и заштите људских права, дају велики подстицај Комитету правника за људска права да настави активности мониторинга кривичних поступака за коруптивна кривична дела и ширу расправу о унапређењу стања и подстицању пружања максималних напора свих укључених државних и друштвених субјеката у борби против корупције.