Државна ревизорска институција

Учешће ДРИ у међународном дијалогу на тему пандемије COVID-19

18. јун 2020. година
Учешће ДРИ у међународном дијалогу на тему пандемије COVID-19

Европска организација врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), односно новоформирана Пројектна група за ревизију одговора на пандемију COVID-19 организовала је вебинар на тему вируса COVID-19 на коме су, испред Државне ревизорске институције, учествовали др Душко Пејовић председник и генерални државни ревизор, Данимир Вулиновић, Снежана Трњаковић и Ивица Гавриловић врховни државни ревизори и Нaталија Паушић државни ревизор.

Вебинару су присуствовали и генерални ревизори Португала, Финске, Чешке, као и представници Уједињеног Краљевства, Словеније и Естоније.

Представници наведених врховних ревизорских институција изнели су опште информације о стању у њиховим институцијама, начину рада у време ванредног стања, о проценама њихових влада у вези са последицама насталим поводом пандемије, утицај на приходе и расходе, на стопу раста, БДП, запосленост, привредни развој и слично.

Др Пејовић је, током вебинара, представио опште информације у вези са радом ДРИ у време ванредног стања, и о мерама које је Влада предузела у борби против COVID-19, а у циљу заштите становништва, али и здравствених установа како би биле увек оспособљене да могу пружати потребну здравствену помоћ. Председник др Пејовић је информисао да је Влада предузела низ мера помоћи физичким и правним лицима ради лакшег превазилажења постојеће ситуације.

Др Душко Пејовић је нагласио да је у Закону о Државној ревизорској институцији прописано да Савет, као највиши орган, усваја програм ревизије крајем године за наредну годину. Како се већ планиране ревизије увелико раде, планирамо да у наредном програму ревизије обратимо посебну пажњу на наведено питање и путем финансијске ревизије, ревизије правилности пословања или ревизије сврсисходности пословања обрадимо неку од значајних тема везаних за трошење јавних средстава у борби против COVID-19.

ЕУРОСАИ је формирао Пројектну групу за ревизију одговора држава на пандемију COVID-19, која је формирана 4. јуна 2020. године, а којом председава врховна ревизорска институција Уједињеног Краљевства. Група ће деловати у оквиру стратешког портфеља ЕУРОСАИ „Новонастала питања и напредно размишљање“ који води ВРИ Финске.