Државна ревизорска институција

Формирана Радна група за сарадњу интерне и екстерне ревизије

24. мај 2012. година
Формирана Радна група за сарадњу интерне и екстерне ревизије
Државна ревизорска институција и Министарство финансија - Централна јединица за хармонизацију, формирали су јуче у Београду Радну групу за сарадњу интерне и екстерне ревизије. Циљ успостављања Радне групе јесте унапређење сарадње на питањима од заједничког интереса Државне ревизорске институције, Централне јединице за хармонизацију и јединица интерне ревизије. Како је најављено на Радионици о сарадњи интерне и екстерне ревизије, током које је формирана Радна група, ускоро ће бити конкретизоване активности овог радног тела доношењем Акционог плана.

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић нагласио је да иако врховне ревизорске институције (ВРИ) и интерни ревизори имају различите улоге, њихова општа сврха је да промовишу добро управљање, односно да допринесу ефикасности, ефективности и економичности државне управе.
Корист од сарадње ВРИ и интерних ревизора може бити вишеструка. Она се може огледати у размени идеја и знања, смањењу вероватноће непотребног дуплирања рада на ревизији, унапређењу покривености ревизијом на основу оцена ризика, рекао је Сретеновић. Он је оценио да би ВРИ и интерни ревизори могли да комуницирају у области планирања ревизије, да израђују методологију, организују заједничке обуке, обавештавају једни друге о поднетим извештајима.
Горан Цвејић, помоћник министра финансија је нагласио да је Радна група формирана као саветодавно тело чији је задатак да успостави прве контакте и да даље смернице за рад између Државне ревизорске институције, Министарства финансија - Централне јединице за хармонизацију и јединица интерне ревизије. Он је истакао да је законодавни оквир успостављања интерне финансијске контроле завршен и да сада следи фаза имплементације, односно конкретан рад кроз консолидоване извештаје интерне финансијске контроле.

Бјанка Бретеше, виши саветник у ревизији и финансијској контроли Сигме, је оценила да су и интерна и екстерна ревизија релативно нове области у Србији, које имплементирају нове системе и које се због тога суочавају са тешкоћама.
Сарадња интерне и екстерне ревизије је неопходна како би се јавна средства користила на најбољи начин, и како би све било транспарентно, поручила је Бретеше.
Учесници Радионице, која је организована уз помоћ Сигме, истакли су да ће о формирању Радног тела и његовим активностима информисати Народну скупштину, односно Одбор за финансије и Владу, односно министра финансија.
Радионици о сарадњи интерне и екстерне ревизије, којој је претходило одржавање округлог стола у новембру прошле године, присуствовало је највише руководство Државне ревизорске институције, представници Министарства финансијa, интерни ревизори појединих министарстава, фондова и агенција, као и представници Сигме.