12. састанак EUROSAI радне групе за информационе технологије

23. март 2017. година
12. састанак EUROSAI радне групе за информационе технологије

У периоду од 21. до 22. марта у Берну је, Швајцарска, одржан 12. састанак EUROSAI радне групе пројекта ITSA (Information Technology Self-Assessment) i ITASA (Information Technology Audit Self-Assessment).


Делегацију Државне ревизорске институције чинили су државни ревизори за ИТ подршку ревизији Дејан Стојиљковић и Драган Стојановић, каои представник УНДП, Синиша Биљман.


Циљ пројекта била је размена искустава и знања у јачању капацитета ревизорских институција кроз употребу информационих технологија у раду ревизора, и јачању капацитета у спровођењу ИТ ревизија.

Учешће у раду пројектне групе узеле су и ВРИ Албаније, Бугарске, Чешке, Данске, Финске, Француске, Мађарске, Литваније, Малте, Молдавије, Пољске, Руске Федерације, Турске, Европског ревизорског суда и домаћина Швајцарске.


Учесници су током рада представили резултате спроведених пројеката у својим институцијама и употребе информационих технологија. Поред тога, представљени су резултати који се тичу успешности развоја институционалних капацитета за спровођење ИТ ревизије.


Посета делегације ДРИ организована је уз подршкупројекта “Ефикаснији механизми одговорности у јавним финансијама” који спроводе Државна ревизорска институција и Програм уједињених нација за развој (УНДП), а који је финансиран од стране Владе Шведске.