Државна ревизорска институција

Вести и саопштења

ДРИ регионални лидер у области екстерне ревизије

24

јануар

ДРИ регионални лидер у области екстерне ревизије

24. јануар 2022. година

СИГМА спроводи оцене принципа јавне управе у државама кандидатима и државама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ од 2015. године. Од 2017. године ове оцене се спроводе на основу Методолошког оквира за принципе јавне управе. Годишњи извештаји СИГМА-е уносе се у годишње извештаје Европске комисије о напретку држава кандидата и држава потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. У Извештају о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину екстерна ревизија је најбоље оцењена област у Србији и то оценом 4.5 у односу на највишу оцену која износи 5.0, са највећим напретком у односу на 2017. годину када је оцењена са 3.5.

Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

23

децембар

Потребно унапредити комуникацију са корисницима и управљање подацима преузетим из других евиденција и регистара

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање информационим системима локалне пореске администрације (ИСЛПА)“ био је да оцени квалитет управљања ИСЛПА и утврди да ли је обезбеђена поверљивост, расположивост и интегритет информација, података, докумената и апликације у информационом систему.

Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

23

децембар

Потребно детаљније истраживање тржишта, већа конкурентност и аутоматизација процеса праћења извршења уговора ради остваривањa свих предности централизоване јавне набавке реагенаса

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Ефикасност и економичност поступка централизоване јавне набавке реагенаса” био је да се испита да ли je Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) предузeo активности којима обезбеђује економичност и ефикасност централизованог поступка јавне набавке реагенаса и да ли постоји простор за остваривање уштеда, имајући у виду да центрaлизaцијa јaвних нaбaвки представља нaчин дa се остваре економичније набавке постизањем повољнијих нaбaвних ценa и остaлих условa куповине захваљујући обједињавању нaбaвки добaрa и услугa.

Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

23

децембар

Потребно унапредити систем управљања националним парковима у Републици Србији

23. децембар 2021. година

Циљ ревизије сврсисходности пословања „Управљање националним парковима у Републици Србији“ био је да се утврди да ли се ефикасно управља националним парковима. Поред тема управљања индустријским отпадом, управљања пластичним отпадом, пошумљавања, ово је још једна ревизија из области заштите животне средине коју је у претходном периоду спровела Државна ревизорска институција (ДРИ).