Добродошлица председника

Поштовани,

Добродошли на сајт Државне ревизорске институције Републике Србије!

Државна ревизорска институција спроводи ревизију јавних средстава. Ревизији Институције подлеже близу 12.000 субјеката ревизије.

Институција представља једну од кључних карика у систему финансијске одговорности у држави.

Државна ревизорска институција доприноси стабилном финансијском управљању, општој одговорности свих корисника у оквиру јавне потрошње и смањењу корупције.

Почев од 2007. године, Институција брине да се јавним средствима и имовином управља на финансијски стабилан начин и у складу са одлукама и намерама Народне скупштине Републике Србије.

Државна ревизорска институција је препознатљива, транспарентнаи поуздана!

Институција ради у интересу пореских обвезника! Помажемо да се јавна средства троше одговорно и транспарентно!

Указано поверење за нас је подстрек да наставимо да обавештавамо Народну скупштину и грађане да ли се новац пореских обвезника користи ефективно, ефикасно, економично и у складу са законом!


Радослав Сретеновић

председник/генерални државни ревизор