Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - услуге осигурања возила и запослених (01-17) 20.02.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.


Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених, Партија 2, можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 15/2016 – за набавку преносних лап топ уређаја, Партија 19 30.04.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Обавештење2 о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Јавне набавке мале вредности Јавна набавка мале вредности - добра - материјал и инвентар за одржавање хигијене (02-17) 20.03.2017 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Конкурсну документацију, измењену 10. марта 2017. године, можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.

Појашњење конкурсне документације можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
4 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2015 – за набавку оргиналних тонера за Неwllet-Раскard уређаје, Партија 5 31.05.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 08/2016 – за набавку услуга интернета 31.05.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 03/2017 – за набавку бензина evro premium MBM 95, Партија 2 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку оловки, фломастера, маркера, гумица, резача и коректора, Партија 7 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
8 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 04/2017 – за набавку спирала и фолија за коричење, Партија 14 30.06.2017 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.