Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 10/2017 – за набавку услуге одржавања штампача тип Minolta, Партија 8 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2017 – за набавку бензина evro premium BMВ 95, Партија 2 31.01.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
3 Јавне набавке Јавна набавка велике вредности - услуге осигурања возила (ЈН 01-18) 12.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
4 Јавне набавке Јавна набавка велике вредности - услуге осигурања запослених (ЈН 02-18) 30.03.2018 Позив за подношење понуда - Документацију можете преузети овде.

Конкурсна документација - Документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2015 – за набавку оригиналних тонера за Неwllet-Раскard уређаје, Партија 5 28.02.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 14/2016 – за набавку оригиналних тонера за Minolta уређаје, Партија 1 28.02.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
7 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 8/2016 – за набавку услуга Интернета 30.03.2018 Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (јануар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (фебруар) - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2018. години са реализацијом (март) - можете преузети овде.