Архива извештаја, 2010. година

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
16. децембар 2010. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Тренутно нема докумената у овом сектору.

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Тренутно нема докумената у овом сектору.

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Тренутно нема докумената у овом сектору.

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Тренутно нема докумената у овом сектору.