Државна ревизорска институција

Послеревизиони извештаји - 2018. година (за ревизије из 2017.г.)

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
14
08. јул 2019. година
21
08. јул 2019. година
22
08. јул 2019. година

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Смедеревска Паланка Тип документа: pdf, Величина: 1.36 MB
13. новембар 2019. година
2
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Љиг Тип документа: pdf, Величина: 977.84 KB
2.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Каја”, Љиг Тип документа: pdf, Величина: 468.4 KB, Датум: 05. јул 2019. година 2.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Туристичке организације Љиг Тип документа: pdf, Величина: 697.26 KB, Датум: 05. јул 2019. година
06. новембар 2019. година
3
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Алибунар Тип документа: pdf, Величина: 356.5 KB
3.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Полетарац“, Алибунар Тип документа: pdf, Величина: 236.45 KB, Датум: 24. септембар 2019. година
24. септембар 2019. година
5
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Ражањ Тип документа: pdf, Величина: 638.45 KB
5.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Лептирићи”, Ражањ Тип документа: pdf, Величина: 391.91 KB, Датум: 08. јул 2019. година 5.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома културе, Ражањ Тип документа: pdf, Величина: 378.61 KB, Датум: 08. јул 2019. година
08. јул 2019. година
6
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Голубац Тип документа: pdf, Величина: 759 KB
05. јул 2019. година
7
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Пећинци Тип документа: pdf, Величина: 379.77 KB
05. јул 2019. година
8
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Опово Тип документа: pdf, Величина: 758.2 KB
8.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Бамби”, Опово Тип документа: pdf, Величина: 459.19 KB, Датум: 05. јул 2019. година 8.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општинске народне библиотеке, Опово Тип документа: pdf, Величина: 651.72 KB, Датум: 05. јул 2019. година
05. јул 2019. година
9
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Уб Тип документа: pdf, Величина: 860.38 KB
05. јул 2019. година
10
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Деспотовац Тип документа: pdf, Величина: 390.96 KB
05. јул 2019. година
11
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бајина Башта Тип документа: pdf, Величина: 1013.46 KB
05. јул 2019. година
12
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Аранђеловац Тип документа: pdf, Величина: 795.32 KB
05. јул 2019. година
13
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Црна Трава Тип документа: pdf, Величина: 649.49 KB
05. јул 2019. година
14
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Лапово Тип документа: pdf, Величина: 1.04 MB
05. јул 2019. година
15
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бачки Петровац Тип документа: pdf, Величина: 284.27 KB
05. јул 2019. година
16
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Сурдулица Тип документа: pdf, Величина: 848.22 KB
05. јул 2019. година
17
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Нови Кнежевац Тип документа: pdf, Величина: 679.87 KB
05. јул 2019. година
18
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Вршца Тип документа: pdf, Величина: 1.27 MB
18.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног позоришта „Стерија“, Вршац Тип документа: pdf, Величина: 727.99 KB, Датум: 05. јул 2019. година 18.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Чаролија”, Вршац Тип документа: pdf, Величина: 737.78 KB, Датум: 05. јул 2019. година 18.3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Туристичке организација Вршац Тип документа: pdf, Величина: 631.51 KB, Датум: 05. јул 2019. година 18.4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Месне заједнице Шушара Тип документа: pdf, Величина: 629.5 KB, Датум: 05. јул 2019. година
05. јул 2019. година
19
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Осечина Тип документа: pdf, Величина: 788.35 KB
19.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљња Предшколске установе “Лане”, Осечина Тип документа: pdf, Величина: 320.63 KB, Датум: 05. јул 2019. година 19.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања спортског центра “Осечина”, Осечина Тип документа: pdf, Величина: 278.72 KB, Датум: 05. јул 2019. година
05. јул 2019. година
20
04. јул 2019. година
21
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 783.91 KB
21.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 511.58 KB, Датум: 04. јул 2019. година 21.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 622.85 KB, Датум: 04. јул 2019. година 21.3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Пчелица“, Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 456.71 KB, Датум: 04. јул 2019. година 21.4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 581.37 KB, Датум: 04. јул 2019. година 21.5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица Тип документа: pdf, Величина: 521.03 KB, Датум: 04. јул 2019. година
04. јул 2019. година
22
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ужица Тип документа: pdf, Величина: 564.07 KB
04. јул 2019. година
23
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бечеј Тип документа: pdf, Величина: 533.86 KB
04. јул 2019. година
24
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Житиште Тип документа: pdf, Величина: 308.29 KB
04. јул 2019. година
25
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Град Лозница Тип документа: pdf, Величина: 411.58 KB
04. јул 2019. година
26
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Коцељева Тип документа: pdf, Величина: 444.67 KB
04. јул 2019. година
27
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Кнић Тип документа: pdf, Величина: 1.32 MB
04. јул 2019. година
28
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Мали Зворник Тип документа: pdf, Величина: 604.44 KB
04. јул 2019. година
29
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Крупањ Тип документа: pdf, Величина: 864.76 KB
04. јул 2019. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
19. септембар 2019. година
2
19. септембар 2019. година
3
19. септембар 2019. година
4
19. септембар 2019. година
9
10. јул 2019. година
11
10. јул 2019. година
12
10. јул 2019. година
15
10. јул 2019. година
16
10. јул 2019. година
26
10. јул 2019. година

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
6
11. јул 2019. година

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
3
15. август 2019. година
4
15. август 2019. година
5
15. август 2019. година
6
15. август 2019. година
7
15. август 2019. година
8
15. август 2019. година
9
15. август 2019. година
10
15. август 2019. година