Државна ревизорска институција

Послеревизиони извештаји - 2019. година

Поддокументи

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Краљева Тип документа: pdf, Величина: 785.83 KB
1.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Завода за заштиту споменика културе Краљево Тип документа: pdf, Величина: 635.39 KB, Датум: 13. новембар 2019. година 1.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Спортског центра „Ибар“, Краљево Тип документа: pdf, Величина: 497.15 KB, Датум: 13. новембар 2019. година
13. новембар 2019. година
2
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Лесковца Тип документа: pdf, Величина: 852.35 KB
13. новембар 2019. година
3
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Панчева Тип документа: pdf, Величина: 765.99 KB
3.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Културног центра Панчево Тип документа: pdf, Величина: 529.71 KB, Датум: 07. новембар 2019. година
07. новембар 2019. година
4
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада Тип документа: pdf, Величина: 413.37 KB
07. новембар 2019. година
5
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ваљева Тип документа: pdf, Величина: 499.39 KB
5.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Милица Ножица“, Ваљево Тип документа: pdf, Величина: 421.52 KB, Датум: 07. новембар 2019. година
07. новембар 2019. година
6
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Кикинде Тип документа: pdf, Величина: 498.58 KB
07. новембар 2019. година
7
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Шапца Тип документа: pdf, Величина: 411.52 KB
7.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Наше дете“, Шабац Тип документа: pdf, Величина: 269.96 KB, Датум: 07. новембар 2019. година
07. новембар 2019. година
8
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремске Митровице Тип документа: pdf, Величина: 776.06 KB
07. новембар 2019. година
9
31. октобар 2019. година
10
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Чачка Тип документа: pdf, Величина: 537.5 KB
10.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Моје детињство“, Чачак Тип документа: pdf, Величина: 387.3 KB, Датум: 31. октобар 2019. година 10.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Радост“, Чачак Тип документа: pdf, Величина: 373.11 KB, Датум: 31. октобар 2019. година
31. октобар 2019. година
11
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Ужица Тип документа: pdf, Величина: 627.81 KB
11.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Народног музеја „Ужице“, Ужице Тип документа: pdf, Величина: 458.39 KB, Датум: 31. октобар 2019. година 11.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Ужице“, Ужице Тип документа: pdf, Величина: 380.48 KB, Датум: 31. октобар 2019. година
31. октобар 2019. година
12
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Пожаревца Тип документа: pdf, Величина: 420.53 KB
12.1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Љубица Вребалов”, Пожаревац Тип документа: pdf, Величина: 486.64 KB, Датум: 31. октобар 2019. година 12.2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за културу, Пожаревац Тип документа: pdf, Величина: 472.71 KB, Датум: 31. октобар 2019. година
31. октобар 2019. година
13
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Јагодине Тип документа: pdf, Величина: 717.69 KB
31. октобар 2019. година
14
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Врања Тип документа: pdf, Величина: 634.93 KB
31. октобар 2019. година