Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2018. годину
2 Управа за јавни дуг
3 Министарство финансија
4 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
5 Министарство унутрашњих послова
6 Министарство одбране
7 Управа за извршење кривичних санкција
8 Пореска управа
9 Министарство културе и информисања
10 Управа за трезор
11 Управа за јавне набавке
12 Републички секретаријат за јавне политике
13 Служба за управљање кадровима
14 Министарство омладине и спорта

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Град Београд
2 Министарство државне управе и локалне самоуправе
3 Град Сремска Митровица
4 Град Кикинда
5 Град Ваљево
6 Град Вршац
7 Град Сомбор
8 Град Зрењанин
9 Град Суботица
10 Град Нови Сад
11 Град Шабац
12 Аутономна Покрајина Војводина
13 Град Панчево
14 Град Смедерево
15 Град Нови Пазар
16 Град Ниш
17 Град Крушевац
18 Град Лесковац
19 Град Краљево
20 Град Врање
21 Град Пожаревац
22 Град Јагодина
23 Град Крагујевац
24 Град Ужице
25 Град Чачак
26 ЈКП "Топловод", Обреновац
27 ЈКП "Букуља", Аранђеловац
28 ЈП "Сава Центар", Београд
29 ЈКП "Водовод Шабац", Шабац
30 ЈКП "3. октобар", Бор
31 ЈП Јединство, Кладово
32 ЈКП "Водовод", Смедерево
33 ЈП "Топлификација", Лазаревац

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Републички фонд за здравствено осигурање
2 Национална служба за запошљавање
3 Фонд за социјално осигурање војних осигураника
4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
5 Клинички центар Војводине, Нови Сад
6 Општа болница Сремска Митровица, Сремска Митровица
7 Општа болница Пожаревац, Пожаревац
8 Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
9 Клинички центар Ниш, Ниш
10 Клинички центар Крагујевац, Крагујевац
11 Здравствени центар Ужице, Ужице

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 ЈП "Електропривреда Србије", Београд
2 Грађевинско предузеће "Мостоградња" ад, Београд
3 Предузеће "Југоимпорт СДПР" Београд
4 Привредно друштво Телус ад, Београд
5 Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд
6 Народна банка Србије, Београд
7 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
8 ЈП Национални парк "Тара", Бајина Башта
9 ЈП Национални парк "Копаоник", Рашка
10 Водопривредно друштво "Хидросрем" доо, Сремска Митровица
11 Водопривредно друштво "Бачка" доо, Врбас
12 Јавна медијска установа "Радио телевизија Србије", Београд

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај