Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Агенција за борбу против корупције
2 Републички секретаријат за јавне политике
3 Министарство финансија - Управа за трезор
4 Економски факултет у Крагујевцу
5 Медицинска школа у Београду, Делиградска
6 Медицинска школа у Београду, Звездара
7 Завршни рачун Буџета Републике Србије
8 Министарство финансија - Управа за јавни дуг
9 Служба за управљање кадровима
10 Филозофски факултет у Новом Саду
11 Економски факултет у Београду
12 Стоматолошки факултет у Београду
13 Факултет политичких наука у Београду
14 Правни факултет у Новом Саду
15 Правни факултет у Нишу
16 Министарство просвете, науке и технолошког развоја
17 Министарство државне управе и локалне самоуправе
18 Завод за васпитање деце и омладине Београд
19 Југословенска кинотека
20 Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
21 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
22 Министарство финансија
23 Управа за јавне набавке
24 Београдска филхармонија
25 Етнографски музеј у Београду
26 Дом ученика средњих школа ”Јелица Миловановић” Београд
27 Дом ученика средње ПТТ школе
28 Ревизија одазивног извештаја Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду
29 Филолошки факултет у Београду

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Општина Голубац
2 Општина Опово
3 Општина Блаце
4 Општина Уб
5 Општина Гаџин Хан
6 Општина Беочин
7 Град Ужице
8 Општина Ражањ
9 Град Сремска Митровица
10 Општина Коцељева
11 Општина Црна Трава
12 Општина Богатић
13 Општина Кнић
14 Општина Љиг
15 Град Лозница
16 Град Вршац
17 Општина Мали Зворник
18 Ошптина Сурдулица
19 Општина Деспотовац
20 Општина Нови Кнежевац
21 Општина Пожега
22 Општина Бајина Башта
23 Општина Аранђеловац
24 Општина Бачки Петровац
25 Општина Житиште
26 Општина Пећинци
27 Општина Крупањ
28 Општина Сремски Карловци
29 Општина Осечина
30 Општина Алибунар
31 Општина Смедеревска Паланка
32 Општина Бечеј
33 Општина Лапово

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 КБЦ Драгиша Мишовић - Дедиње
2 Дом здравља др Милутин Ивковић - Палилула
3 Републички фонд за здравствено осигурање
4 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
5 Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица", Београд
6 Завод за јавно здравље Пожаревац
7 Универзитетска дечија клиника Београд
8 Дом здравља "Др Ђорђе Ковачевић" Лазаревац
9 Завод за јавно здравље Панчево
10 Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт", Београд
11 Завод за трансфузију крви Војводине, Нови Сад
12 Завод за трансфузију крви Ниш
13 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић", Београд
14 Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње", Београд
15 Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор
16 Општа болница Сента
17 Здравствени центар Врање
18 Дом здравља Младеновац
19 Дом здравља Горњи Милановац
20 Дом здравља Вождовац
21 Дом здравља "Др Симо Милошевић" Чукарица
22 Дом здравља Лесковац
23 Дом здравља Јагодина
24 Дом здравља Раковица
25 Дом здравља Нови Београд
26 Национална служба за запошљавање
27 Фонд за социјално осигурање војних осигураника
28 Дом здравља Земун - ревизија одазивног извештаја
29 Апотека Нови Сад - ревизија одазивног извештаја
30 Апотека Шабац - ревизија одазивног извештаја
31 Апотека Бор - ревизија одазивног извештаја

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 ЈП Водовод Бор
2 ЈП Хаммеум, Прокупље
3 ЈКП Морава Свилајнац
4 ЈКП Горњи Милановац
5 ЈКП Градско Зеленило Нови Сад
6 ЈКП Пут, Нови Сад
7 ЈКП Топлана, Суботица
8 ЈКП Комуналац, Тител
9 ЈКП Медиана, Ниш
10 ЈКП за водовод и канализацију Наисус, Ниш
11 ЈКП Београд-пут, Београд
12 ЈКП Паркинг сервис, Београд
13 ЈКП Зеленило, Београд
14 ЈКП Погребне услуге, Београд
15 Институт за испитивање материјала ад, Београд
16 ДИПОС доо, Београд
17 Институт за физику, Београд
18 ЈКП Хигијена, Панчево
19 Зоолошки врт града Београда
20 ЈП Ветерина, Београд
21 ЈП Грејање, Смедерево
22 ВДП Средњи Банат доо, Зрењанин
23 ЈП Комрад, Врање
24 ЈКП Комуналац, Пирот
25 ЈП Топлица, Куршумлија
26 ЈП Водовод, Зајечар
27 ЈКП Комуналац, Бујановац
28 ЈП Воде Војводине, Нови Сад
29 ЈП Тврђава, Бач
30 ЈП Новосадска топлана, Нови Сад
31 ЈП Прогрес, Бачки Петровац
32 ЈКП Инфорстан технологије, Београд
33 ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад
34 ЈП Срем-гас, Сремска Митровица
35 ЈКП Градска гробља, Крагујевац
36 Градска агенција за саобраћај, Крагујевац
37 ВП Галовица, Земун
38 ВДП Регулација д.о.о, Сремска Митровица
39 ЈКП Бадњево, Неготин
40 ЈКП Водовод, Власотинце - ревизија одазивног извештаја
41 ЈП Стара Планина Књажевац
42 ЈКСП Зајечар

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Агенција за безбедност саобраћаја
2 Развојна агенција Србије
3 Народна банка Србије
4 Агенција за акредитацију здравствених установа Србије
5 Српски покрет Двери
6 Српска радикална странка
7 Демократска странка Србије
8 Либерално демократска партија
9 Странка демократске акције Санџака

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Противградна заштита у Републици Србији
2 Субвенција јединица локалне самоуправе јавним предузећима

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај