Државна ревизорска институција

Сектор број 1

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Завршни рачун буџета Републике Србије за 2019. годину
2 Министарство спољних послова
3 Министарство одбране, Београд
4 Служба за управљање кадровима, Београд
5 Безбедносно-информативна агенција, Београд
6 Републички секретаријат за јавне политике, Београд
7 Управа за јавне набавке, Београд
8 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд
9 Управа за трезор, Београд
10 Министарство финансија, Београд
11 Прекршајни суд у Београду, Београд
12 Mинистарство унутрашњих послова, Београд
13 Министарство правде, Београд
14 Више јавно тужилаштво у Београду, Београд
15 Центар за разминирање, Београд

Сектор број 2

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Општина Темерин
2 Аутономна покрајина Војводина
3 Општина Врњачка бања
4 Град Београд
5 Град Нови Сад
6 Градска општина Врачар
7 Општина Мионица
8 Градска општина Стари Град
9 Градска општина Сурчин
10 Општина Сокобања
11 Град Ниш
12 Град Бор
13 Град Пирот
14 Град Зајечар
15 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда
16 ЈП „Војводина шуме“ Петроварадин
17 Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад
18 ЈП Градска чистоћа Београд
19 ЈКП Водовод и канализација Пожаревац
20 ЈКП „Чистоћа“ Краљево
21 Јавно комунално предузеће „Водовод“ -Ваљево
22 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
23 Општина Тител
24 Општина Нова Црња
25 Општина Пријепоље
26 Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Београд
27 Град Лозница
28 Градска општина Обреновац
29 Општина Косјерић
30 Општина Топола
31 Општина Ћићевац
32 Град Прокупље
33 Општина Медвеђа
34 Градска општина Црвени крст
35 Општина Босилеград
36 ЈКП "Грејање" Панчево
37 Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица
38 Јавно предузеће "Инђија пут" Инђија
39 Предузеће за водовод и канализацију „Водовод-Крушевац“ Крушевац
40 Јавно предузеће за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда“ Београд
41 ЈКП „Зеленило и гробља Смедерево“ Смедерево
42 ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
43 ЈКП „Биоктош“ Ужице
44 Управа за аграрна плаћања

Сектор број 3

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Установа Геронтолошки центар Младеновац,
2 Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
3 Институт за реуматологију, Београд
4 Општа болница Вршац
5 Центар за социјални рад „Шабац“
6 Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад
7 Градски центар за социјални рад Београд, Београд
8 Центар за социјални рад „Параћин“, Параћин
9 Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш
10 Центар за социјални рад „Солидарност“, Крагујевац
11 Општа болница Нови Пазар
12 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
13 Завршни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019.г.
14 Консолидовани рачун Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019.г.
15 Фонд за социјално осигурање војних осигураника
16 Општа болница Кикинда
17 Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска Паланка
18 Општа болница Бор
19 Центар за социјални рад, Крушевац
20 Здравствени центар Неготин

Сектор број 4

Р.Бр. Субјект ревизије 1 2 3 4 5
1 Акционарско друштво Тигар Пирот
2 „ЕПС Дистрибуција“д.о.о. Београд
3 Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Београд
4 Прва Искра-наменска производња а.д.-Привредно друштво за производњу експлозива Барич
5 Привредно друштвo за извођење грађевинских радова у рударској инфраструктури и експлоатацији неметала „Колубара-Грађевинар“ д.о.о. Лазаревац
6 Водопривредно привредно друштвo Горњи Банат доо, Кикинда
7 Водопривредно привредно друштвo Северна Бачка доо, Суботица
8 Републички геодетски завод, Београд
9 Предузеће Милан Благојевић-Наменска акционарско друштво, Лучани
10 Научнa установa Институт за хемију, технологију и металургију Београд
11 Народна банка Србије
12 Пољопривредне корпорације Београд, а.д, Падинска Скела
13 Привредно друштвo за производњу, ремонт и монтажу машина и опреме „ПРИМ“д.о.о. Костолац
14 Контролa летења Србије и Црне Горе СМАТСА д.о.о. Београд
15 Акционарско друштво за железнички превоз робе Србија Карго Београд
16 Акционарско друштвo за железнички превоз путника Србија воз Београд
17 Тоза Марковић друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда
18 Акционарско друштвo за производњу и промет оружја Застава оружје Крагујевац
19 ЈП "Електропривреда Србије“ Београд
20 Фонд за развој Републике Србије, Ниш
21 Агенција за лекове и медицинска средства, Београд
22 Агенцијa за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, Ужице
23 Акционарско друштвo за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд
24 Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд
25 Институт за рударство и металургију, Бор
26 Борбени сложени системи д.о.о. Београд
27 ПД Центар за виноградарство и винарство д.о.о. Ниш
28 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд
29 Министарство привреде, Београд

Легенда

Започета ревизија
Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај