Државна ревизорска институција

Најновија саопштења

ДРИ: Информациони системи у предузећима за обједињену  наплату  нису ажурирани и усклађени

26

јануар

ДРИ: Информациони системи у предузећима за обједињену наплату нису ажурирани и усклађени

26. јануар 2021. година

Неопходно је унапредити управљање информационим системима у јавним комуналним предузећима за обједињену наплату како би биле спречене последице нежељених догађаја, показао је Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање информационим системима у јавним предузећима за обједињену наплату“ који је Државна ревизорска институција спровела током 2020. године.

Пад обима пошумљавања у Србији

26

јануар

Пад обима пошумљавања у Србији

26. јануар 2021. година

Степен шумовитости у Србији је 29,1 одсто, док би према постављеним циљевима у Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године, оптимална шумовитост требало да буде 41,4 одсто, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

 Услуга личног пратиоца детета не постоји у трећини градова и општина у Србији

26

јануар

Услуга личног пратиоца детета не постоји у трећини градова и општина у Србији

26. јануар 2021. година

Услугу личног пратиоца детета у 2019. години није успоставило 33 одсто градова и општина у Србији, а у чак 29 јединица локалне самоуправе, код којих је ова услуга успостављена, пружају је нелиценциране организације, што доводи у питање квалитет пружања услуге, показао је извештај Државне ревизорске институције.

Конференција за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања

25

јануар

Конференција за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања

25. јануар 2021. година

Конференција ће бити одржана путем платформе Zoom у уторак, 26. јануара 2021. године у 12,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије.

Неправилности у ревизијама правилности пословања износе 4,53 милијарди динара

19

јануар

Неправилности у ревизијама правилности пословања износе 4,53 милијарди динара

19. јануар 2021. година

У 60 извештаја о ревизији правилности пословања утврдили смо неправилности у износу од 4,53 милијарди динара, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Др Пејовић: Ненаплаћена потраживања по основу изворних прихода јединица локалних самоуправа у 2019. години износила најмање 135 милијарди динара

19

јануар

Др Пејовић: Ненаплаћена потраживања по основу изворних прихода јединица локалних самоуправа у 2019. години износила најмање 135 милијарди динара

19. јануар 2021. година

Ненаплаћена потраживања по основу изворних прихода јединица локалних самоуправа (ЈЛС), у просеку износе трећину годишњег буџета, а код појединих ЈЛС достижу и преко 50 одсто укупног годишњег буџета, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Реализација пројекта „Програм модернизације школа“ знатно спорија од планиране

19

јануар

Реализација пројекта „Програм модернизације школа“ знатно спорија од планиране

19. јануар 2021. година

Недовољна ефикасност у раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединице за управљање пројектима у јавном сектору (ЈУП) утицала је да се пројекат „Програм модернизације школа“ продужава више пута, као и да један део одабраних школских објеката не буде укључен у пројекат, кључна је порука Извештаја о ревизији сврсисходности пословања Управљање „Програмом модернизације школа“.

Државна ревизорска институција демантује да је јавни дуг Републике Србије 62 одсто

13

јануар

Државна ревизорска институција демантује да је јавни дуг Републике Србије 62 одсто

13. јануар 2021. година

Државна ревизорска институција демантује наводе у текстовима које су објавили одређени медији да „јавни дуг Србије износи 62 одсто бруто домаћег производа“, као да је то садашња висина јавног дуга, јер изјава др Душка Пејовића, председника ДРИ и генералног државног ревизора није пренета у целости.

ДРИ: Министарства да унапреде финансијско управљање и контролу и интерну ревизију

12

јануар

ДРИ: Министарства да унапреде финансијско управљање и контролу и интерну ревизију

12. јануар 2021. година

Осам министарстава, односно 44 одсто у 2018. години успоставило је систем финансијског управљања и контроле на прописан начин, док је осталих десет, односно 56 одсто имало одређене слабости. Јединицу интерне ревизије, исте године, нормативно је успоставило 17 од 18 министарстава, показао је Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у министарствима“.

Конференције за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања

12

јануар

Конференције за новинаре - Представљање извештаја о ревизији сврсисходности пословања

12. јануар 2021. година

Трећа конференција ће бити одржана путем платформе Zoom у уторак, 26. јануара 2021. године у 12,00 часова у Прес центру Удружења новинара Србије.

Грешке у ревизији финансијских извештаја износе 437,09 милијарди динара

12

јануар

Грешке у ревизији финансијских извештаја износе 437,09 милијарди динара

12. јануар 2021. година

У извештајима о ревизији финансијских извештаја, спроведеним као самосталне ревизије, утврдили смо грешке и неправилности у износу од 437,09 милијарди динара, изјавио је данас др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор образлажући део Извештајa о раду ДРИ за 2019. годину који се односи на ову врсту ревизија.

Рециклажа комуналног пластичног отпада на ниском нивоу

12

јануар

Рециклажа комуналног пластичног отпада на ниском нивоу

12. јануар 2021. година

У Србији је од 2017. до 2019. године произведено укупно 831 хиљада тона комуналног пластичног отпада. Од ове количине отпада одвојено је сакупљено и рециклирано 14 хиљада тона, или два одсто ове врсте отпада. С обзиром да одвојено сакупљање комуналног пластичног отпада није системски организовано, велике количине завршавају на несанитарним депонијама или у земљишту и речним коритима, показао је Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Управљање пластичним отпадом“.