Резиме извештаја о ревизији

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
Година имплементације
1
27. децембар 2018. година
2018