Извештаји о ревизији

Поддокументи

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију буџета локалних власти

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
8
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Вршца за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 9.86 MB
31. октобар 2018. година
13
24. октобар 2018. година
16
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Ужица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 4.31 MB
19. октобар 2018. година
17
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 6.89 MB
17.1 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 459.69 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 17.2 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 766.95 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 17.3 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 738.89 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 17.4 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 805.87 KB, Датум: 17. октобар 2018. година 17.5 Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 327.58 KB, Датум: 17. октобар 2018. година
17. октобар 2018. година
19
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Лознице за 2017. годину Тип документа: pdf, Величина: 7.45 MB
10. октобар 2018. година

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор за ревизију сврсисходности пословања

Тренутно нема докумената у овом сектору.