Државна ревизорска институција

Транспарентно управљање локалним јавним финансијама

21. фебруар 2019. година
Транспарентно управљање локалним јавним финансијама

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић говорио је о улози ДРИ у унапређењу управљања јавним средствима, транспарентности и одговорности у јавном сектору на скупу „Транспарентно управљање локалним јавним финансијама: грађани у буџетском поступку“, одржаном у Аранђеловцу од 18. до 20. фебруара 2019. године.

Др Пејовић је представио и искуства које ДРИ има у спровођењу ревизије јединица локалних самоуправа, као и визију, мисију, стратешке циљеве из Стратешког плана ДРИ за период 2019-2023. године и планирани начин рада ДРИ.

Неке од тема које су учесници скупа разматрали биле су и „Важност комуникације са грађанима о локалним јавним финансијама – примери добре праксе“, „Како до боље комуникације локалне самоуправе, организација цивилног друштва (ОЦД) и медија“, „Алати за већу транспарентност локалних самоуправа и јачање учешћа грађана- грађански водич кроз буџет и партиципативно буџетирање.

Такође, било је речи и о „Слободном приступу информацијама од јавног значаја као ефикасном виду грађанске контроле располагања јавним средствима“, „Јавној потрошњи у очима грађана – искуства Коалиције за надзор јавних финансија“, а вођена је и јавна расправа „Право грађана на учешће у управљању јавним пословима“.

Циљ скупа, коме су присуствовали представници 11 јединица локалних самоуправа (ЈЛС), ОЦД и медији, је био размена знања и искуства у области комуникације и припреме и усвајања буџета у ЈЛС, како би се јавним финансијама на локалном нивоу одговорније управљало.

Скуп је организован у оквиру пројекта „Унапређење ревизије на општинском нивоу у циљу јачања одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ који спроводе Државна ревизорска институција, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Министарство финансија, уз подршку Владе Швајцарске.