Државна ревизорска институција

Усаглашавања налаза у ревизијама правилности пословања

07. октобар 2021. година
Усаглашавања налаза у ревизијама правилности пословања

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор председавао је састанком одржаним ради усаглашавања налаза у ревизијама правилности пословања. Састанку који је одржан 6. и 7. октобра у хотелу „Метропол“ у Београду, су присуствовали и врховни државни ревизори Данимир Вулиновић, Снежана Трњаковић, Драган Голубовић и Ивица Гавриловић.

Вође тимова за ревизију представиле су прелиминарне резултате ревизија говорећи у уводном делу о теми ревизије, затим о резултатима, односно откривеним неправилностима и прелиминарним закључцима, као и о потенцијалном резимеу извештаја.

Састанак је представљао прилику за размену искустава између тимова и сектора, отклањање извесних нејасноћа, усаглашавање у извештавању и друго.

Спровођење ревизија одвија се по плану и издавање коначних извештаја о ревизијама се очекује у року предвиђеном Програмом ревизије.

Састанак је подржао Пројекат за одговорну власт (ГАИ) који Државна ревизорска институција спроводи у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД), а у циљу унапређења капацитета ревизора Државне ревизорске институције.