Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учествовали на обуци о мерењу учинка ВРИ у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање

08. март 2019. година
 Представници ДРИ учествовали на обуци о мерењу учинка ВРИ у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање

Виши саветник у ревизији Жељко Мотић и самостални саветници у ревизији Милена Васиљковић и Милош Мандушић учествовали су у обуци о мерењу учинка врховних ревизорских институција (ВРИ), у оквиру Програма за стратегију, мерење учинка и извештавање, у организацији Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ). Основна обука, која представља прву компоненту овог програма, одржана је у Ослу, од 5. до 8. марта 2019. године. Обуку је похађало 16 учесника из шест ВРИ из Европе и Азије.

Нови програм за стратегију, мерење учинка и извештавање Развојне иницијативе ИНТОСАИ покренут је на глобалном нивоу и бави се развојем институционалног капацитета и подршком врховним ревизорским институцијама у стратешком управљању ради бољег учинка ВРИ. Програм ће помоћи врховним ревизорским институцијама у холистичкој оцени учинка помоћу Оквира за мерење учинка ВРИ, а ради успостављања квалитетног процеса стратешког и оперативног планирања, као и интегрисаних механизама за праћење и извештавање о учинку.

Програм за стратегију, мерење учинка и извештавање ће се спроводити комбиновањем регионалних радионица и подршком ВРИ на основу потреба. Флексибилност програма омогућава ВРИ да прилагоди своје учешће компонентама које сматра најрелевантнијим. Такође, програм је адекватан за ВРИ на свим нивоима институционалног развоја.