Државна ревизорска институција

Представници ДРИ учесници састанка о јавним набавкама

24. фебруар 2021. година
Представници ДРИ учесници састанка о јавним набавкама

Преко 50 одсто откривених неправилности у вези са одређивањем истоврсности предмета набавке код јединица локалних самоуправа и јавних предузећа, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе, у периоду 2014-2020. године односи се на набавку радова, рекао је Зоран Степановић, државни ревизор на 5. састанку Мреже за јавне набавке који је данас, путем zoom платформе, организовала Стална конференција градова и општина (СКГО).

Говорећи на тему „Истоврсност предмета набавке и откривене неправилности у спроведеним ревизијама“ Степановић је нагласио да су откривене неправилности у примени Закона о јавним набавкама имале за последицу да се добра, услуге или радови набављају без примене поступка јавне набавке иако нису испуњени услови прописани Законом, а који се односе на укупну вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу или да се набавка истоврсних добара, услуга или радова спроводи применом више поступака јавне набавке мале вредности уместо применом другог одговарајућег поступка, у складу са укупном вредношћу набавке на годишњем нивоу.

Нови Закон о јавним набавкама не дефинише појам истоврсности предмета јавних набавки, што уз повећање вредносних прагова набавки испод којих не постоји обавеза примене одредби наведеног закона може довести до нових неправилности у вези са планирањем јавних набавки, као и избором и применом одговарајућег поступка набавке.

Поред Зорана Степановића, испред Државне ревизорске институције, на састанку су учествовали и Жељко Крстић, државни ревизор и Горан Марић, виши саветник у ревизији.

На скупу су, осим истоврсности јавних набавки, разматране и најчешће недоумице наручилаца из јединица локалних самоуправа у вези са применом новог Закона о јавним набавкама.

Значајна пажња у дискусији дата је одредбама Закона о јавним набавкама које се односе на измене уговора о јавној набавци у погледу додатних добара, услуга или радова, а којима се даје могућност измене уговора и која може имати за последицу увећање до 50 одсто вредности првобитног уговора.

Такође, током састанка представљена је и публикација Сталне конференције градова и општина под називом „Водич за јавне набавке у области социјалне заштите“.

Мрежу за јавне набавке СКГО чине службеници за јавне набавке и други запослени напословима јавних набавки из више од 120 јединица локалних самоуправа у Србији.

Састанак Мреже је одржан у оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ који подржава Влада Швајцарске.